Discretionair vermogensbeheer

Wij beheren uw portefeuille zelfstandig, voortdurend en actief op basis van onze overeenkomst, uw risicoprofiel en de aanbevelingen van het Investeringscomité.

Persoonlijke situatie

Het startpunt van eender welke beleggingsoplossing is uw persoonlijke situatie. We luisteren naar uw financiële doelstellingen en uw tijdshorizon. Daarnaast houden we rekening met uw huidige portefeuille en uw bereidheid en vermogen om gemeten risico’s te nemen.
Samen bepalen we een beleggingsstrategie met de juiste mix van beleggingen.

Implementatie en follow-up

Zodra u het voorstel voor de investeringsstrategie hebt goedgekeurd, maken wij voor u een overeenkomst op waarin uw doelen, specifieke vereisten en risicoprofiel worden opgenomen. Vervolgens worden de liquiditeiten belegd op basis van de assetallocatie en -strategie, terwijl ook rekening wordt gehouden met de juiste timing hiervoor. We beleggen wereldwijd in verschillende vermogensklassen.

Transparantie

We houden uw portefeuille voortdurend in de gaten en staan ​​steeds tot uw dienst voor meer informatie. U ontvangt ook regelmatig een gedetailleerd rapport. De depotbank biedt u bovendien rechtstreeks toegang tot uw rekening.

Dankzij deze transparantie weet u te allen tijde hoe uw portefeuille is samengesteld.

Depotrekening

De rekening bij de depotbank staat op uw naam en is gescheiden van de activa van de bank en van Orbit.
We hebben een mandaat om deze rekening in uw naam te beheren.

Onze beleggingsaanpak

Voordat er enige beslissing wordt genomen, start het proces bij ons Investeringscomité. De leden van het Comité hebben allemaal internationale ervaring in verschillende financiële sectoren (vastrentende waarden, valuta, aandelen, effectenhandel, enz.), zowel voor institutionele beleggers als voor grote internationale privéklanten.

Alle leden hebben verschillende economische conjuncturen meegemaakt en kennen de financiële markten. Ze volgen dagelijks de markten op en profiteren van internationaal onderzoek en analyse.
Al deze elementen en de ervaring van de leden van het Investeringscomité resulteren in een advies over de beste portefeuille verdeling.
Deze beslissingen met betrekking tot assetallocatie worden zowel op macro-economisch niveau als op micro-economisch niveau genomen.

We focussen ons op individuele effecten van premiumkwaliteit in combinatie met een aantal trackers (ETF’s) en een beperkt aantal gespecialiseerde actieve fondsbeheerders.

We maken een grondige analyse van de actief beheerde fondsen, zowel wat hun samenstelling als hun beleggingsproces betreft. Dankzij onze gecombineerde internationale expertise hebben we toegang tot fondsen en beheerders die onze waarden delen en wier expertise complementair is met de onze.
We focussen ons op specifieke domeinen of sectoren, terwijl we wel rekening houden met het principe van portefeuillediversificatie.

Op het gebied van risicomijdende beleggingen selecteren wij effecten met een kleiner risicoprofiel. Het verwachte rendement hangt af van het profiel.

Bij al onze beslissingen zijn veiligheid, liquiditeit, transparantie en performance onze uitgangspunten.

Met duidelijke voordelen

01

Individueel actief beheer gericht op spreiding en risicobeheersing

02

Vijf risicoprofielen, gericht op behoud economische waarde

03

Partners beleggen net zoals u

04

Transparant en bankonafhankelijk

05

Géén huisfondsen

Ons maandverslag in een compacte newsletter

Wij hechten veel waarde aan liquiditeit, transparantie en kostenefficiëntie.

Schrijf in op onze maandelijkse newsletter en ontvang onze kijk op de financiële markten.